┌───────────────────────┐
                              ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄    │
                              │ █  █ █ █ █  █    │
                              │ █  █ █ █ █▀▀▀▀    │
                              │ █  █  █ █   ▄   │
                              │         ▄▄▄▄▄ │
                              │         █  █ │
                              │         █  █ │
                              │         █▄▄▄█ │
                              │         ▄  ▄ │
                              │         █  █ │
                              │         █  █ │
                              │         █▄▄▄█ │
                              │         ▄▄▄▄▄ │
                              │          █  │
The Polymorphic False-Disassembly Technique         │          █  │
~ S01den                          └───────────────────█ ──┘

[ @akilgundogan / M. Akil Gündoğan tarafından çevrilmiştir.] 
tmp.out tayfadan s01den tarafından sevgiyle yazıldı !
mail: S01den@protonmail.com

--- Giriş ---

Lin32.Bakunin[0]'i yazmaya başladığımda bunu MIPS assembly ile yazılmış aptal bir 
virüsten nasıl daha iyi bir hale getirebilirim diye düşündüm. Biraz da tersine mühendisleri
sinirlendirmek istedim. Bu yüzden daha önceleri bazı crackme'lerde kullandığım
false-disassembly tekniği aklıma geldi. 

Nedenine gelecek olursanız, polimorfik özellikler çok havalı, ben de false-disassembly tekniği 
ile başka bazı yöntemleri karıştırarak ilginç şeyler yapılıp yapılamayacağını merak ettim.

Tabii ki böyle ilginç şeyler yapmak mümkün oldu, (yeni bir teknik mi yoksa önceden de var mıydı
tam emin değilim) ben bu trick'e "Polymorphic false-disassembly" veya basitçe "Fake polymorphism"
diyorum.

--- false-diassembly nasıl çalışır ? ---

Bu tekniğin gerçekten hem anlanaması hem de uygulaması oldukça kolaydır.
Bunu Silvio Cesare[1]'ın Linux anti-debugging hakkındaki ünlü bir yazısında keşfettim.
Sadece assembly kodunuzu yazmadan önce birkaç byte eklemeniz gerekiyor:


-------------------- kes-burayı --------------------
hey:           hey:
  xor %rbx, %rbx       .ascii "\x48\x31"
  jmp yo      ====>   xor %rbx, %rbx
                jmp yo
---------------------------------------------------

Şimdi, bu kodun disassembly edilmiş haline baktığımızda (radare2 iyidir) şöyle bir şeyler görürüz:

-------------------- kes-burayı --------------------
;-- hey:
0x00401002   4831db     xor rbx, rbx
0x00401005   eb02      jmp 0x401009

           ||
           \/
;-- hey:
0x00401002   48314831    xor qword [rax + 0x31], rcx
0x00401006   dbeb      fucomi st(3)
0x00401008   026631     add ah, byte [rsi + 0x31]

---------------------------------------------------

Peki disassembler neden böyle davranıyor ?

Bildiğiniz gibi, \x48\x31 normalde bir xor komutunu başlatır[2] ve takip eden byte'lar
genellikle üzerinde işlemler yaptığımız register'ları yönetebilmemize imkan tanır.

Bu nedenle "initialisation" byte'ları bu byte'ları takip eder, kendileri de bir "initialisation"
byte'ı olan diğer byte'lara yapışırlar. Bu nedenle disassemblerlar onları birer "register"
byte'ı sandığından, istenen talimatlar yerine birtakım saçmalıklar görüntülenmiş olur.

Bu nedenle böyle bir kodu yürütebilmek için az önce koyduğumuz bu byte'ların üzerinden 
atlamamız gerekir.
Şöyle bir şey:

-------------------- kes-burayı --------------------
_start:
jmp hey+2

hey:
  .ascii "\x48\x31"
  xor %rbx, %rbx
  jmp yo
---------------------------------------------------

--- c0de'un tamamı ---

Şimdi her yürütme ve bulaşma esnasında false-disassembly'e neden olan byte'ları değiştirebildiğnizi
hayal edin. Tersine mühendisler kodu incelerken polimorfik olduğunu ve yalnızca birkaç byte'ın gerçekten
değişiklik gösterdiğini zannedecektir.

Ve şimdi daha fazla arkasını uzatmadan tam kodu size sunuyorum:

----------- kes-burayı -----------
# komutları derle: as Linux.FakePolymorphism.asm -o fakePoly.o ; ld fakePoly.o -o fakePoly

# bu kod sahte bir polimorfik örneğidir, kullanmakta/denemekte/artık her ne yapacaksanız özgürsünüz.
# Kendi kodunu alır, false-disassembly byte'larını değiştirir ve sonucu stack'e koyar.

.text
 .global _start

_start:
jmp true_start+2 # fake-disassembly byte'larına atlar

true_start:
.ascii "\x48\x31" # fake-disassembly byte'ları
xor %rbx, %rbx
jmp get_code+2 # fake-disassembly byte'larına atlar

get_code:
 .ascii "\x66\x31" # fake-disassembly byte'ları
 call get_rip
 sub $0x10 ,%rax # 0x10 _start ile bu komut arasındaki byte sayısını ifade eder
 movb (%rax,%rbx), %al
 movb %al, (%rsp,%rbx)
 inc %rbx
 cmp $0x54, %rbx # 0x54 kodun toplam genişliğidir
 jne get_code+2

 # Zamana bağlı olarak sahte sayı üreticisi
 rdtsc
 xor $0xdead, %rax
 mov %ax, 2(%rsp)
 xor $0xbeef, %rdx
 mov %ax, 9(%rsp)

 mov $60, %rax
 mov $0, %rdi
 syscall # sys_exit

get_rip:
 mov (%rsp), %rax
 ret
----------------------------

-- Sonuç --

Bu yazıyı okurken oldukça keyif aldığınızı ve öğrendiğiniz teknikleri
crackme'ler ile virüslerinizde kullanmaya çalışacağınızı umuyorum!

sblip ile bir polimorfik virüs yazdık (Lin64.Eng3ls, makaleyi ve kodu inceleyin !) ve
bu tekniği kullanarak decyrptor'u obfuscate etmeye çalıştık. 

Decryptor kodu:

------- KES-BURAYI -------
 pop rcx
 jmp jmp_over+2
 jmp_over:
  db `\x48\x31` ; false disassembly
  mov al,0x00
  xor rdx, rdx

 decoder:
  jmp jmp_over2+2

  jmp_over2:
   db `\xb8\xd9` ; false disassembly
   mov dl, byte [r12+rdi]
   cmp rdi, STUB_SIZE-1
   jna no_decrypt

   jmp jmp_over3+2
   jmp_over3:
    db `\x48\x81` ; false disassembly
    xor dl, al

 no_decrypt:
  mov byte [rbx+rdi], dl
  inc rdi
 loop decoder
-------------------------

İşte virüs bulaşmış ikili dosyalar disassembly edilerek elde edilmiş decryptor'lar[3]. Hadi
tekniğimizi iş başında görelim.

1. 
 0x0c003f46   59       pop rcx         
 0x0c003f47   eb02      jmp 0xc003f4b      
 0x0c003f49   00d6      add dh, dl       
 0x0c003f4b   b06d      mov al, 0x6d      
 0x0c003f4d   4831d2     xor rdx, rdx      
 0x0c003f50   eb02      jmp 0xc003f54      
 0x0c003f52   1aca      sbb cl, dl       
 0x0c003f54   418a143c    mov dl, byte [r12 + rdi]
 0x0c003f58   4881ff870000. cmp rdi, 0x87      
 0x0c003f5f   7606      jbe 0xc003f67      
 0x0c003f61   eb02      jmp 0xc003f65      
 0x0c003f63   c0d630     rcl dh, 0x30      
 0x0c003f66   c28814     ret 0x1488       
 0x0c003f69   3b48ff     cmp ecx, dword [rax - 1]
 0x0c003f6c   c7       invalid         
 0x0c003f6d   e2e1      loop 0xc003f50     

2.
 0x0c003fe6   59       pop rcx
 0x0c003fe7   eb02      jmp 0xc003feb
 0x0c003fe9   ce       invalid
 0x0c003fea   0ab0a34831d2  or dh, byte [rax - 0x2dceb75d]
 0x0c003ff0   eb02      jmp 0xc003ff4
 0x0c003ff2   39cb      cmp ebx, ecx
 0x0c003ff4   418a143c    mov dl, byte [r12 + rdi]
 0x0c003ff8   4881ff870000. cmp rdi, 0x87
 0x0c003fff   7606      jbe 0xc004007
 0x0c004003   0e       invalid
 0x0c004004   0a30      or dh, byte [rax]
 0x0c004006   c28814     ret 0x1488
 0x0c004009   3b48ff     cmp ecx, dword [rax - 1]
 0x0c00400c   c7       invalid
 0x0c00400d   e2e1      loop 0xc003ff0


Sonuçlar gerçekten orijinal koddan oldukça farklı.

--- Notlar ve Kaynakça: ---
[0] https://vx-underground.org/papers/VXUG
   /Exclusive/Bakounin/Writing_virus_in_MIPS_assembly_for_fun.txt
[1] http://www.ouah.org/linux-anti-debugging.txt // silvio'nun yazısı
[2] https://www.felixcloutier.com/x86/xor
[3] radare2 ile